Lūgšanu Nams

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LatvianEnglish (United Kingdom)

Par Damasku Sīrijā.

E-mail Print PDF

Par Damasku Sīrijā:

2013.gada 1.septembrī

Kaut arī Damaska līdzinās Sodomai un ir pakļauta izpostīšanai ,tā netiks izpostīta 10 taisno dēļ,kas ir pilsētā ! 1.Moz.18.32.

Ja 10 taisnie lūdzās pilsētā,tā netiks izpostīta,kaut arī draudi nāk no iekšpuses un ārpuses ! Lai arī cik liels būtu Obama,pilsēta netiks izpostīta 10 taisno dēļ,kas ir pilsētā !

 

Par Ziemeļkorejas krīzi.

E-mail Print PDF

Par Ziemeļkorejas krīzi.

2013.gada 12.aprīlī

Tā arī Es viņus dzeldināšu ar netautu, ar kādu ģeķīgu tautu Es viņus sadusmošu. 22 Jo uguns ir iedegusies no Manām dusmām un degs līdz apakšzemes dziļumiem, un aprīs zemi ar tās augļiem, un aizdedzinās kalnu pamatus.5.Moz.32.21-22

 

ASV krišana (par 11.septembri).

E-mail Print PDF

03.09.10.

11.septembris ASV

14 Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā, Es biju tevi iecēlis, svētajā Dieva kalnā tu staigāji degošu akmeņu vidū. 15 Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu. 16 Tavas plašās tirdzniecības dēļ tava sirds pildījās ar netaisnību. Un, kad tu apgrēkojies, Es padzinu tevi no Dieva kalna, un izraidīju tevi, ķerubu, kas sargā, no degošo akmeņu vidus. 17 Tava sirds bija palikusi lepna tava skaistuma dēļ, tu savu gudrību pazaudēji aiz ārējā spožuma. Tādēļ Es nogāzu tevi pie zemes ķēniņu acu priekšā, lai tie priecājas par to, kā tev klājies. 18 Ar saviem daudzajiem noziegumiem un ar negodīgo tirgošanos tu esi licis negodā savus svētumus; tādēļ Es liku izšauties ugunij no tevis paša, kas tevi aprija, un daru tevi par pelniem uz zemes visu to acu priekšā, kas tevi redzējušas 19 Visi, kas tautu starpā tevi pazina, ir šausmu pārņemti par tevi! Tev pienācis briesmu un izbaiļu pilns gals, tu esi pagalam uz visiem laikiem." Ecēch.28.14-19

 

Dieva nodoms (prav.vārds par nākotni).

E-mail Print PDF

25.08.10.

Dieva nodoms.

Un redzi,Dieva nodoms neapstājas arī Latvijā ! Jēzus nāca pie savējiem,bet savējie Viņu neuzņēma.Tāpēc Dieva nodoms neapstājas tavā zemē!

Tieši tāpat,kā Dievs paplašināja Israēla jēdzienu,Dievs paplašina arī tavas robežas tavā zemē,lai neapstātos Dieva nodoms tavā zemē.(Mat.2.6.) Tieši tāpēc,ka tradicionālās Baznīcas noraidīja Dieva nodomu tavā zemē, Dievs aicinās citus viesus no lielceļiem un sētmalēm! Dievs neapturēs savu nodomu tavā zemē,bet turpinās to caur citiem ļaudīm tavā zemē!

 


Page 3 of 4

Online visitors

We have 15 guests online